Připravované akce v roce 2023

 
 

9. listopadu v 17 hodin

autorské čtení a beseda s Alenou Chládkovou nad románem Láska v sedmdesátkách

 
31. listopadu 2023: Poznej svého překladatele: Daniela Mrázová
 

Proběhlo:

 

31. března Noc s Andersenem

 
Večerní program a noční přespávačka - pouze pro předem přihlášené

 

11.března 2023: Ateliér přírodního barvířství
 
Tvořivá dílna barvení přírodními barvami a pokusy s barvou z rostlin.
 

9. března 2023: Cestovatelský večer

 
Promítání prezentací z cest žáků základní školy a Afrika v podání Trávníčkových z Modré
 

9. února 2023:  První cesta Hanzelky a Zikmunda: Afrika a Amerika

 
17:30 hod ve spolkové místnosti na obecním úřadě Velehrad
 
.
 
  
 
 
Pondělí 16. 1. Cisterciáckou krajinou - křest knihy s Petrem Hudcem
 
 čtvrtek 12. 1. 2023 - Cestovatelská beseda - Bosna  - přírodní krásy i kulturní bohatství
Provází nás znalkyně bosenské kultury Mgr. Daniela Bohatá
17:30 - 19 hodin, vstupné 50,- Kč.
Po besedě je možnost zúčastnit se placené minidegustace vín a ukázky růžových olejů s bylinami