Připravované akce v roce 2023

 

9. února 2023:  První cesta Hanzelky a Zikmunda: Afrika a Amerika

 
17:30 hod ve spolkové místnosti na obecním úřadě Velehrad
 

11.března 2023: Ateliér přírodního barvířství

 
Tvořivá dílna barvení přírodními barvami a pokusy s barvou z rostlin.
Pro přihlášené předem.
 
 
Cestovatelský večer
 
Hravá chemie - jednoduché chemické pokusy pro děti
 
Šikovné ruce - drátkování
 

Proběhlo:

Pondělí 16. 1. Cisterciáckou krajinou - křest knihy s Petrem Hudcem
 
 čtvrtek 12. 1. 2023 - Cestovatelská beseda - Bosna  - přírodní krásy i kulturní bohatství
Provází nás znalkyně bosenské kultury Mgr. Daniela Bohatá
17:30 - 19 hodin, vstupné 50,- Kč.
Po besedě je možnost zúčastnit se placené minidegustace vín a ukázky růžových olejů s bylinami